Política de privacitat

Política de privacitat

CONDICIONS D'ÚS:

La present WEB conté les principals condicions generals que regeix l'accés i l'ús, així com la privadesa dels usuaris en el lloc i servei online de En Comú amb NIF G-66912544. Domicili social: Carrer Or, 44 3º-2ª (C.P. 08012 Barcelona).

L'ús del lloc web o servei on-line respectiu implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada al moment en què l'usuari accedeixi al mateix. Al seu torn, l'usuari d'aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels continguts publicats i dels serveis d'informació i comunicació prestats, i, en qualsevol cas, respondrà de la veracitat de les dades personals que pugui aportar en la seva utilització i podrà reproduir literalment els continguts propis publicats, sempre que se citi com a font el domini.

L'entitat titular d'aquest lloc web informa que les dades facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació habilitats seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; tenint el dret d'accés al fitxer, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a:

C/ Marina 131 bis baixos (C.P. 08013 Barcelona)

En marcar la casella “He llegit i accepto la Política de Privadesa, Avís Legal i Política de Cookies” l'usuari declara haver llegit els textos legals i estar conforme amb el seu contingut.

1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privadesa en la versió publicada per En Comú, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que En Comú ofereix a través del seu Site i entre uns altres s'obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

En Comú no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i En Comú, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web d'EN COMÚ, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web d'En Comú, com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web d'En Comú.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que En Comú intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen relació alguna entri En Comú i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

Li informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l'experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. La informació continguda en les cookies facilita la navegació i fa possible que l'usuari visiti una pàgina web idòniament. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, per favor llegeixi la nostra Política de Cookies.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix En Comú, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

En Comú declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, En Comú no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a En Comú que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que En Comú realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per En Comú, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit d'En Comú.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, íconos, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'En Comú, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit d'En Comú.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos durs d'ordinadors, dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per En Comú, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En Comú és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria instantània.
En Comú, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web d'En Comú al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s'entén que autoritzen a En Comú, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos dur d'ordinadors , dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a En Comú, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d'aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part d'En Comú.

D'acord amb el que s'assenyala en el paràgraf anterior, En Comú, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d'observacions, opinions o comentaris com aquests, amb tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç portat a terme per En Comú per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d'En Comú, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'En Comú. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'En Comú, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

En Comú no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites d'En Comú.

8. LEGISLACIÓ I JURISIDICCIÓ APLICABLE

La relació entre En Comú i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i Tribunals de Barcelona. En Comú perseguirà l'incompliment de les presents condicions legals així com qualsevol utilització indeguda d'aquest lloc web exercint totes les accions legals que li puguin correspondre en dret.