Comunicat de Catalunya en Comú respecte la resolució de la qüestió del Sàhara Occidental

Comunicat de Catalunya en Comú respecte la resolució de la qüestió del Sàhara Occidental

21-03-2022

Divendres 18 de març a la tarda ens vam assabentar col.lectivament pels mitjans de comunicació d’un canvi de fons de la tradicional posició de l’Estat vers la solució per al Sàhara Occidental. Històricament, hi ha hagut una posició compartida per partits, institucions i societat civil tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya que la solució al conflicte havia de passar pel respecte a la legalitat, al Dret Internacional i a les resolucions de Nacions Unides.

Segons les notícies aparegudes  s’hauria traslladat a les autoritats marroquines la predisposició per part del govern d’Espanya a cercar una solució a la situació a partir de les propostes de la part marroquina, que emmarquen i limiten el camp de la resolució en concedir al Sàhara Occidental un marc d’autonomia dins el Marroc segons el pla presentat al 2007.

Moltes veus socials, polítiques, acadèmiques, de l’àmbit de les Relacions Internacionals i la Diplomàcia han expressat la seva sorpresa, incomprensió i en molts casos oposició a aquest gir. Així, volem manifestar que:

- Mantenim i reafirmem la nostra posició de solidaritat amb el poble Sahrauí i d’un itinerari per a una solució que assumeixi la seva voluntat. Seguirem treballant perquè la posició de les institucions espanyoles retorni a la cerca d’una solució basada en el Dret Internacional i el respecte a la voluntat del poble Sahrauí.

- No entenem ni compartim aquest canvi d’orientació en la política respecte el Sàhara Occidental. En aquest sentit, creiem imprescindibles les explicacions de Presidència i el Ministeri d’Afers Exteriors en seu parlamentària de les raons d’aquest canvi d’orientació en una política que fins ara havia estat consensual a la política espanyola.

- Emplacem al govern de coalició a què internament faci una reflexió pausada, serena, constructiva i estratègica sobre la qüestió, també per a que pugui tornar a ser percebut per ambdues parts del conflicte com a mediador honest.

- Seguirem treballant des de totes les institucions que tenim representació en aquest sentit i acompanyarem les mobilitzacions ciutadanes que s'organitzin per mostrar la solidaritat amb el poble sahrauí.

- La resolució d’aquest conflicte –malauradament estancat- requereix un nou impuls, certament. Però aquest no pot passar per assumir el punt de partida i el marc resolutiu de la part marroquí. El moment internacional actual ja és prou complicat com per a un realineament brusc com aquest, antagonitzant la part Sahrauí i altres països de la regió. Cal reimplicar tots els actors regionals, a les institucions europees i els esforços de Nacions Unides per dibuixar un camí amb ple respecte a la legalitat internacional.

Finalment, volem dir també que no se’ns escapa que en l’actual context veus de la dreta i la reacció voldran aprofitar aquest fet per atacar, debilitar o intentar trencar l’actual govern de coalició d’Espanya. Reafirmem que és més necessari que mai per donar una orientació igualitària, democràtica i socialment i ambientalment justa vers la sortida de les diverses crisis sistèmiques que ens travessen.